Goga
Goga

Goga: produkt nepremišljenega eksperimentiranja preambicioznih cerebralnih nevrologov, ki so želeli iz smrtnika narediti boga (natančnejši postopek najdete na Henklovi strani pod zavihkom praški za pranje možganov), naredili so pa le pol-boga. Druga polovica je ostala roker. Kombinacija je približno tako nestabilna kot molekula ozona – in to brez ozonskega plašča. Da ne bi delal škode kot polbog, so ga na ministrstvu za nevtralizacijo nestabilnih elementov zaposlili kot zapisnikarja sej komisije “kdor seje, ta žganje”. Zapisnike proti plačilu tudi uglasbi.

 

 

 

Pozer Goga

Zasedba